Sevoi grupa se već 12 godina uspešno bavi konsaltingom u Srbiji i regionu, sarađujudi sa velikim brojem državnih budžetskih korisnika i privatnih poreskih obveznika, i negujući, koliko uspešnu saradnju na obostrano zadovoljstvo, toliko i vidan renome firme. 

U skladu sa tim Sevoi grupa je rešila da svoje uspešno postojanje i poslovanje obeleži javnim seminarem, koji se održao u Beogradu, u zdanju Jugoslovenske kinoteke, dana 30.06.2020. godine, sa početkom u 10h.

Seminaru su prisustvovala 120 učesnika iz raznih vladinih i nevladinih sektora.

Uvodni govor i reč dobrodošlice održao je finansijski direktor Sevoi korporacije, Marija Mijatović. 

Nakon otvaranja seminara, započelo se sa jednom od dve glavne teme koje su učesnici seminara mogli pratiti. 

Prvo se sa temom „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“ predstavio osnivač i direktor Sevoi korporacije, Dr. Željko Krpan, definišući podrobno zakonske obaveze i regulative navedene teme. Jedan od najznačajnijih nivoa uspešnosti predavanja ogledao se u aktivnoj interakciji predavača sa učesnicima. Komplementarna diskusija se na zadovoljstvo obe strane nastavila tokom čitavog izlaganja, a zatim i na koktel-pauzi koja je potom usledila.

Nakon pauze, obrađivana je druga tema seminara „Finansijsko upravljanje i kontrola“ koju je izlagao savetnik za FUK, Milan Drakula. Učesnici su mogli da se upoznaju sa sveobuhvatnom implementacijom FUK sistema kroz određene procesne faze sa integracijom ZZPL-a u isti. 

Uzimajući u obzir statistike utisaka, može se zaključiti da je održan seminar bio visokog kvaliteta i uspešnosti uprkos otežavajućim okolnostima izazvanim virusom Covida-19.