JEDINSTVENA KVALITETA PROIZVODA I USLUGA SEVOI GRUPE ZA JL(R)S NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

SEVOI grupacija nudi jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluga, te je putem svojih Prodajnih predstavnika, osigurala postojećim Klijentima i potencijalnim Kupcima sve potrebne informacije i...

INDIKATORI USPJEHA ZA PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA

Kvaliteta strateškog plana ovisi o načinu na koji je organiziran proces strateškog planiranja. Neki od bitnih elemenata tog procesa su: • Prisustvo snažnog vodstva...

Pojam strateškog planiranja

-Sustavan način donošenja temeljnih odluka -Određuje se smjer djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju           organizaciju prema budućnosti -Utvrđuju se ciljevi...

Strateški rizici

Ministarstvo financija donijelo je Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora (drugo izdanje svibanj 2017.g.) na temelju kojih će obveznici utvrditi operativne...

Strateško planiranje: Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bave, potvrđuju svoju djelotvornost i uspješnost. Dakle, organizacije moraju...

Strateško planiranje: Opći dio

Strateško planiranje  je: upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unaprjeđenje poslovanja organizacije, pomaže organizaciji da fokusira svoju...

Strateško planiranje: Postavljanje ciljeva

Opći ciljevi su izjave o tome što organizacija namjerava postići u planiranom razdoblju, odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki...

Softver za strateško planiranje

Uzimajući u obzir kompleksnost materije, te uvažavajući povratne informacije korisnika kojima smo implementirali strateške planove razvoja, izradili smo softver za strateško planiranje. Cilj nam...

Strateško planiranje: Procesi

Svrha strateškog planiranja je omogućiti nositeljima i provoditeljima strateškog planiranja aktivno sudjelovanje i efikasno upravljanje razvojem na način da se utvrdi: postojeće stanje ukupnog...

Analiza stanja

Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kojem se organizacija nalazi. Podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju organizacije na tržištu (promatrano kroz sve odnose...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!