ISO 37001- Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije Vrlo interesantan sistem, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor....

ISO 37001 – SISTEM BORBE PROTIV KORUPCIJE

Da li ste preduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji? ISO Organizacija je oktobru 2016. godine napokon izdala...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!