Sistem upravljanja antikorupcijom prema normi ISO 37001:2016

Zašto nam je potrebna ISO 37001? Indeks korupcije za 2015/2016.godinu jasno pokazuje da je korupcija zahvatila celi svet. Ali istovremeno tih godina ljudi su izašli...

ISO 37001- Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije Vrlo interesantan sistem, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor....

ISO 14001 – zaštita životne sredine i upravljanje otpadom

ISO 14001:2015 Sistem upravljanja ekologijom i zaštitom životne sredine Ovim sertifikatom organizacija dokazuje da ima sređen, upravljan i poboljšan poslovni sistem, putem kontrolirane dokumentacije. Aspekti...

ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom. Ovim sertifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija poseduje sređen, upravljački i poboljšan poslovni sistem, putem kontrolisane dokumentacije, upravljačkih poslovnih procesa...

ISO standardi

Međunarodna organizacija za standardizaciju-ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju (engl. International Organization for Standardization), poznata po svom akronimu ISO (od engl. ISO), agencija je Ujedinjenih nacija sa sedištem u Ženevi, zadužena za standardizaciju. Osnovana 23.02.1947. u Ženevi,...

ISO 9001:2015 – SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM – upravljački sistem kojim usmeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja; sistem čine organizaciona struktura, odgovornosti, procesi i...

ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštite životne sredine

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu i nadzor sistema menadžmenta zaštite životne sredine. Menadžment zaštite životne sredine prema zahtevima norme osigurava: ...

ISO 37001 – SISTEM BORBE PROTIV KORUPCIJE

Da li ste preduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji? ISO Organizacija je oktobru 2016. godine napokon izdala...

Školovanje ISO 37001

Međunarodno jedinstveno školovanje „Menadžera funkcije usklađenosti sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije prema zahtevima norme ISO 37001:2016“ Da li ste preduzeli sve što je u...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!