Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine RS

Na osnovu člana 79a stav 2. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka i 108/13), Ministar...

Zakon o javnoj svojini

("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo javne...

Strategija upravljanja imovinom

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument kojim se upravlja i raspolaže imovinom i koju donosi nadzorno telo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smernice...

Registar nekretnina

UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima. Imovina kao takav...

Upravljanje imovinom: Softversko rešenje

REGISTAR NEKRETNINA UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima. Imovina kao...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!