SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole...

U periodu od 06.11- 08.11. 2019. Godine u hotelu „Prezident“ na Paliću SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja...

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Uredba o GDPR-u

UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o...

Evidencije o aktivnosti obrade ličnih podataka

Evidencija ličnih podataka je svaki struktuirani skup ličnih podataka koji je dostupan prema posebnom kriterijumu, bilo centralizovan, decentralizovan ili podeljen na funkcionalnom ili geografskom...

Potrebna dokumentacija u GDPR-u

Da bi GDPR bio pravilno implementiran u organizaciji , potrebno je izraditi i detaljno opisati sledeću dokumentaciju: Pojmovi i definicije iz Uredbe kako bi...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!