BESPLATNO Predavanje: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – sprovođenje i primena u poslovanju

BESPLATNO Predavanje: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, broj 87 od 13.11.2018. - sprovođenje i primena u poslovanju Sevoi Grupa d.o.o. Vas ...

Održano školovanje za rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i GDPR na Paliću u hotelu...

Uprkos epidemiološkim problemima  oko Koronavirusa SEVOI GRUPA d.o.o. BEOGRAD je  održala međunarodno akreditovano školovanje na temu „Integracija sistema unutrašnje kontorle  (FUK) i evropske uredbe...

SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-a i INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI...

Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na novi ciklus školovanja u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu Finansijsko upravljanje i kontrola...

USLUGA IZRADE projekta zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica (GDPR-a), KAO I MIŠLJENJE I...

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“ br. 87 od 13.novembra 2018.(primena od 21.08.2019.) propisana je obaveza svih rukovalaca, odnosno obrađivača koji...

SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole...

U periodu od 06.11- 08.11. 2019. Godine u hotelu „Prezident“ na Paliću SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja...

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Uredba o GDPR-u

UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o...

Evidencije o aktivnosti obrade ličnih podataka

Evidencija ličnih podataka je svaki struktuirani skup ličnih podataka koji je dostupan prema posebnom kriterijumu, bilo centralizovan, decentralizovan ili podeljen na funkcionalnom ili geografskom...

Potrebna dokumentacija u GDPR-u

Da bi GDPR bio pravilno implementiran u organizaciji , potrebno je izraditi i detaljno opisati sledeću dokumentaciju: Pojmovi i definicije iz Uredbe kako bi...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!