PIFC – PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru (Public Internal Financial Control – PIFC) je termin i koncept koji je razvila Evropska komisija sa ciljem da...

COSO okvir za Republiku Srbiju

Godine 1992. Komitet sponzorskih organizacija (COSO) Nacionalne komisije za finansijsko izveštavanje o kriminalnim radnjama (proneverama) u SAD (poznatija kao Tredvejska komisija), objavio je dokument...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!