Implementacija internih (finansijskih) sistema kontrole u praksi

Razvoj PIFC sistema je složen proces i ne može se uspostaviti i uspešno implementirati preko noći. U poslednje vreme su zemlje kandidati ili potencijalni...

Politika razvoja PIFC sistema u Severnoj Makedoniji

Vlada Republike Makedonije usvojila je politiku razvoja PIFC-a za period 2019-2021. U martu 2019. godine (tzv. PIFC Policy paper). Ovaj dokument povezuje prethodno usvojenu...

ODRŽANO TRODNEVNO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCA FUK-a 11.-14.04.2019.

Uspešno je realizovano još jedno akreditovano školovanje za Rukovodioca Finansijskog upravljanja i kontrole, koje je održano u Hotelu "Palisad“ na Zlatiboru. Kao i na dosadašnjim...

FUK – SOFTVER ZA FUK

Dugogodišnje iskustvo naših savetnika prilikom saradnje sa klijentima u primeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i podsticaji korisnika, usmerili su nas ka izradi...

Jednodnevni seminar FUK-a u Privrednoj komori RS – Beograd 08.02.2019.

SEVOI GRUPA D.O.O. nastavlja svoju misiju edukovanja stručnog kadra Javnog sektora i u ovoj godini. Seminar je održan u poslovnim prostorijama Privredne Komore Srbije...

FUK – OPŠTI DEO

ФУК је свеобухватан систем интерних контрола које успостављају руководиоци, а спроводе сви запослени, пружа разумну сигурност да се буџетска и друга средства користе законито,...

Sevoi Grupa nudi najjednostavnija rešenja u finansijskom upravljanju i kontroli

Sevoi Grupa specijalizovana je za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa implementacijom finansijskog upravljanja i kontrole, kao i pružanje usluga edukacije. Implementacija finansijskog upravljanja i...

Prezentacija najsavremijeg alata za upravljanje FUK-om u Privrednoj komori Srbije – Beograd 29.03.2019

SEVOI GRUPA D.O.O. nastavlja svoju misiju edukovanja stručnog kadra javnog sektora. Prezentacija je održana u poslovnim prostorijama Privredne komore Srbije 29.03.2019. Pezentaciju je održala  SEVOI...

Knjiga procesa

SPECIFIKACIJA PRIPREME KNJIGE PROCESA Pretpostavke za procesni pristup u okviru sistema: Ključni deo dokumentacije FMC/FUK sistema predstavljaju poslovni procesi.  Poslovni procesi predstavljaju sve radnje neke njene...

Strategija upravljanja rizicima

Obaveza izrade Strategije upravljanja rizicima definisana je članom 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!