Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na novi ciklus školovanja u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu:

SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-a SA POSTUPANJEM SA NEPRAVILNOSTIMA I INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR) I ANTIKORUPTIVNE NORME ISO 37 001

17. – 19.11.2021.god, na Zlatiboru, Hotel Palisad

U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog stručnog školovanja za 2021. godinu.

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU), kao i uverenje o pohađanju seminara o GDPR-u, i ISO 37 001(antikoruptivna međunarodna norma)

KOME JE NAMJENJENO ŠKOLOVANJE :

 • RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ČLANOVI TIMA ZA FUK
 • OSOBA ZADUŽENA ZA POSTUPANJE SA NEPRAVILNOSTIMA
 • MANAGERU GDPR-a ili LICU ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 • OSOBI ZADUŽENOJ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ILI MANAGER ISO 37 001

Školovanje za Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze, i postupanje po rizicima sa integracijom GDPR-a u isti.

Školovanja za OSOBU ZADUŽENU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I OSOBU ZADUŽENU ZA NEPRAVILNOSTI će Vam omogućiti da ovladate datim znanjima i osposobite se za rad na softverskim aplikacijama sa primerima iz prakse.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU) i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om, kao i UVERENJE ZA UPRAVLJANJE KORUPTIVNIM RIZICIMA I NAČIN OTKLANJANJE ISTIH (iz norme ISO 37 001).

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 1.000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

GOSTI PREDAVAČI NA ŠKOLOVANJU SU:

Ana Kantolić, stručnjak iz oblasiti ličnih podataka, stečeno izradom više od 100 projekata u Srbiji i Hrvatskoj, odgovoriti će na vaša pitanja iz oblasti Zakona o zaštiti ličnih podataka (GDPR).

Ivan Topić, dipl. ing. Konsultant i predavač sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta kvalitetom. Duži nis godina se bavio implementacijom ISO sistema u privredi. Auditor 9001, 14001, 18001 OHSAS, Auditor Rizika, Lead Auditor 9001 i 14001, Auditor 37001, Auditor 30001.

OSPOSOBLJNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA

FUK

  • Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
  • Izrada procesne orijentacije organizacije
  • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
  • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
  • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
  • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
  • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

PREZENTACIJA FUK-a U SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

GDPR

  • Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima)
  • Izrada prateće provedbene dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari)
  • Evidencije o radnjama obrade
  • Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola

PREZENTACIJA GDPR-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

ISO 37 001 – ANTIKORUPTIVNA NORMA

  • Upoznavanje sa 10 poglavlja Norme
  • Integracija sa FUK-om u procesnoj orjentaciji
  • Identifikacija i obrada koruptivnih rizika
  • Mere otklanjanja koruptivnih rizika
  • Koordinacija aktivnosti sa osobom zaduženom za nepravilnosti
  • Praćenje koruptivnih rizika

PREZENTACIJA ISO 37 001 NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

 • Način utvrđivanja nepravilnosti Obrada nepravilnosti
 • Procena nepravilnosti Postupanje po nepravilnosti
 • Integracija u ISO 37 001

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

17.11. – 19.11.2021.

Hotel „Palisad“ na Zlatiboru u 10:00 sati

 • Cena noćenja po osobi, jednokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi 7.680,00 rsd dnevno
 • Cena noćenja po osobi, dvokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi 5.295,00 rsd dnevno
 • Cena noćenja po osobi, jednokrevetna SUPERIOR soba, pun pansion, iznosi 9.000,00 rsd dnevno
 • Cena noćenja po osobi, dvokrevetna SUPERIOR soba, pun pansion, iznosi 6.120,00 rsd dnevno
 • U cenu je uračunata boravišna taksa.
 • Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela https://palisad.rs

Kotizacija za polaznike:

  • ZA JEDNU OSOBU:      30.000,00 rsd +PDV
  • ZA DVE OSOBE:          50.000,00 rsd + PDV
  • ZA TRI I VIŠE OSOBA: 60.000,00 rsd + PDV

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK- a: 18.000,00 rsd + PDV

UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I OSOBE ZA ANTIKORUPCIJU GRATIS

Ukoliko Vaša organizacija nema implementiran FUK ili GDPR, a potpiše ugovor sa SEVOI GRUPOM o implementaciji FUK-a ili GDPR-a, cena usluge implementacije umanjuje se za iznos plaćen za školovanje.