Obzirom na novonastalu pandemiju početkom 2020-te godine COVID 19 implementacija finansijskog upravljanja i kontrole se teško i nepovoljno implementirala. Implementacija nije omela modelovanje procesa i procedura ali je svakako uticala na problem odsutnosti kod klijenta gde se uz opravdana očekivanja kod nekih pojavio određen broj zaraženih dok je kod pojedinih klijenata uvedeno dežurstvo te shodno tome i rad između SEVOI grupe i klijenata nije poprimio formu nesmetane komunikacije.
Pravosudni sistem sa kojim je SEVOI u neprekidnoj saradnji kako kroz sistem FUK-a tako i kroz zakonski okvir otežano  radio te shodno tome saradnja je zahtevala izuzetan napor na obostranu otežavajuću okolnost.

Po prestanku odnosno objavljivanju kraja pandemije ali sa određenim oprezom, rad sa klijentima je postao olakšan u toj meri što je za početak mogao da se realizuje sastanak, gde se efikasnom merom rešavao svaki problem, službe, sektora odelenja. Kod klijenata koji nisu imali mogućnost održavanja sastanaka radna grupa SEVOI je posredstvom komunikacije mejlovima i telefonskim putem rešavala problematiku.
Klijenti koji su dovedeni do faze primopredaje uspešno su potpisali saglasnost na procese, a time i izvršili primopredaju dokumentacije u štampanoj i elektronskoj formi, implementirali su FUK već od prvog dana na šta je rad i trud radne grupe SEVOI poprimio suštinu i definiciju truda.