Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na novi ciklus školovanja u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu Finansijsko upravljanje i kontrola i integracija sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).
U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog stručnog školovanja za 2020. godinu.

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU), kao i uverenje o pohađanju seminara o GDPR-u.

NAMENA I CILJ ŠKOLOVANJA – RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava, Licima odgovornim za zaštitu podataka o ličnosti (integrisani sistem).
Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Školovanje za Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze sa integracijom GDPR-a u isti.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU) i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om.

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole,  sa iskustvom od preko 700 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Danijela Vlček-Vadlja, upravni pravnik;
Menadžer za GDPR,
EOQ menadžer kvaliteta ISO 9001
Međunarodno priznati stručnjak za restrukturiranje

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA

FUK:

• Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
• Izrada procesne orijentacije organizacije
• Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
• Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
• Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
• Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju
   odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
• Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

GDPR:

  • Snimak stanja organizacije  (intervjui po sektorima)
  • Izrada prateće dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari)
  • Evidencije o radnji obrade
  • Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:
11.03. – 13.03.2020.
Hotel „Prezident“ na Paliću u 10:00 sati

• Cena noćenja po osobi, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.725,00 rsd
• Cena noćenja po osobi u dvokrevetnoj sobi , pun pansion iznosi 4.725,00 rsd
• Cene su date po osobi dnevno, u cene je uračunata boravišna taksa 
• Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela http://www.hotelprezident.com/
  *PDV je uračunat

Kotizacija za polaznike:

ZA JEDNU OSOBU: 30.000,00 rsd + PDV

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK-a: 18.000,00 rsd +PDV

UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI GRATIS

Ukoliko Vaša organizacija nema implementiran FUK ili GDPR, a potpiše ugovor sa SEVOI GRUPOM o implementaciji FUK-a ili GDPR-a, cena usluge implementacije umanjuje se za iznos plaćen za školovanje.