ID fraud

Poštovani poslovni prijatelji,

U cilju zaštite sprečavanja delimične zloupotrebe identiteta brenda SEVOI sa ciljem korišćenja istog u svrhu preuzimanja stečenih poslovnih odnosa i vrednosti koje „SEVOI GRUPA D.O.O.“ Beograd u proteklih sedam godina izgradila u radu sa partnerima u javnom sektoru RS-a ostvarila kroz implemetaciju:

 -214 projekata FUK-a 

-312 školovanih Rukovodioca FUK-a

-preko 400 polaznika seminara iz područja finansija upravljanja i rizika

Dužni smo svm dosadašnjim i budućim partnerima preneti informaciju koja zbunjuje naše klijente u Republici Srbiji. 

Firma koja koristi ime SEVOI osnovana je krajem 07. meseca tekuće godine, vidljivo je na stranici APR-a. Osnivač firme je gospodin Senad H. smenjeni direktor „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Sarajevo. 

Primili smo veliki broj obaveštenja od strane naših poslovnih partnera, da otpušteni delatnik SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, Nemanja Radović, zastupa komercijalno firmu koja je delimično otuđila identitet SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, koji i nadalje kontaktira i obmanjuje klijente, a više nije delatnik „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Beograd.

Neispunjenje poslovnih rezultata i loše vođenje „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Beograd uzrokovalo je smenu direktorice Nalvedine R. što je bilo i posledični razlog poslovnog razlaza (otkaz) sa gore navedenim delatnicima.

Sve gore navedeno i delimično otuđenje identiteta „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Beograd jasna je namera korišćenja svih poslovnih kontakata SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd sa javnim sektorom Republike Srbije. 

Prethodno opisane situacije u poslovnom svetu karakterišu se kao nemoralna, neetična, i ne profesionalna postupanja kojima je jasan cilj obmana poslovnog okruženja.

Sve navedene situacije su javno dostupne, ostavljamo Vam da sami procenite partnere sa kojima ulazite u poslovne odnose. Danom objave ovog teksta SEVOI GRUPA D.O.O. Beograd ne preuzima odgovornost za kvalitet, pouzdanost i validnost izrade i implementacije projekata koje izvodi gore navedena firma koristeći SEVOI identitet. 

Za sve nejasnoće i pitanja, kao i uvek do sada stojimo Vam na raspolaganju.