Pozivamo vas da nam se pridružite na 3-dnevnom seminaru za školovanje menadžera za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu prema zahtevima standarda ISO 45001:2018 (OHS&S).

Tim naših stručnjaka, savetnika, revizora, magistara i doktora nauka razvio je ovaj seminar sa potpuno novim pristupom, koristeći svoja najbolja praktična iskustva iz područja savetovanja i auditiranja.

Zašto biste trebali učestvovati?

Obuka za menadžera za  ISO 45001:2018 omogućava vam razvijanje potrebne stručnosti za implementaciju sistema upravljanja zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OH&S) primenom široko priznatih načela, postupaka i tehnika projektnog menadžmenta. Tokom ovog seminara steći ćete znanja i veštine za planiranje i implementaciju prema smernicama PMBOK.

Na temelju praktičnih vežbi iz realnog života, pruža vam se mogućnost da ovladate tehnikom implementacije i postanete kompetentni za upravljanje projektom implementacije u najsloženijim više lokacijskim organizacijama, komunikacijom sa korisnicima i rešavanjem sukoba. Jedno poglavlje seminara posvećeno je internom auditoru.

Nakon prisustvovanja seminaru, polaznici dobijaju Uverenje o učestvovanju. Ispitu koji je uključen u cenu školovanja, možete pristupiti odmah nakon završenog seminara ili kasnije. Nakon položenog ispita polaznik seminara dobija Certified ISO 45001:2018 Manager lični sertifikat, koji je dokaz vašeg stečenog znanja, koji takođe služi kao dokaz  da posedujete sposobnosti i kompetencije za upravljanje sistemom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih u svim vrstama organizacija  privatnog i javnog sektora.

Ko bi trebao učestvovati?

Interni auditori koji žele proširiti svoja znanja, steći šire kompetencije i biti u mogućnosti organizovati i sprovesti implementaciju i održavanje sistema upravljanja zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHS&S).
Menadžeri ili savetnici koji žele ovladati procesom uspostavljanja sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
Pojedinci odgovorni za održavanje usklađenosti sa zahtevima OHS&S-a
Tehnički stručnjaci koji se žele pripremiti za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.
Stručni savetnici u upravljanju zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, rukovodioci službi/sektora za bezbednost na radu u organizacijama.
Vlasnici procesa.
Svako ko želi steći kompetencije za: planiranje, uvođenje, sprovođenje i izveštavanje i praćenje stanja zdravlja i bezbednosti u skladu sa standardom ISO 45001:2018.

Preduslov

Visoka ili viša stručna sprema, poželjno iskustvo u organizaciji koja je sertifikovana ili tek uvodi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.
Temeljno poznavanje standrada ISO 45001:2018.

Mesto održavanja:Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 2
Datum održavanja: 29.07. – 31.07.2019.
Trajanje: od 9.00 do 16 sati od ponedeljka do srede
Osveženja u pauzama predavanja.
Cena: 1000Eura (+PDV), za dva ili više polaznika iz iste organizacije odobravamo popust od 10%.

Radujemo se zajedničkom druženju na seminaru.