Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na novi ciklus školovanja u organizaciji SEVOI GUPE D.O.O. na teme Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.
U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog stručnog školovanja za 2019. godinu.

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije uputiti o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita i podnošenja dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU).

NAMENA I CILJ ŠKOLOVANJA – RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.
Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca FUK-a i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Nalvedina Rukavina, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, direktor SEVOI GUPE D.O.O. Beograd, specijalizovane za za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Danijela Bokan; Ministarstvo financija – Šef odseka za finansijsko upravljanje i kontrolu

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA:

• Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
• Izrada procesne orijentacije organizacije
• Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
• Koordininacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
• Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
• Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju
   odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
• Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:
11.06. – 13.06.2019.
Hotel „Aleksandar“ Vrnjačka Banja u 10:00 sati

• Cena noćenja po osobi, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.220,00 rsd
• Cena noćenja po osobi u dvokrevetnoj sobi , pun pansion iznosi 4.370,00 rsd
• Cene su date po osobi dnevno, u cene nije uračunata boravišna taksa u iznosu od 120 rsd
• Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela http://www.aleksandar.todorhoteli.rs/
  *PDV je uračunat

Kotizacija:
Školovanje sa izdavanjem sertifikata EU: 50.000,00 rsd + PDV