Strateško planiranje-praćenje i evaluacija

      STRATEŠKO PLANIRANJE-PRAĆENJE I EVALUACIJA Današnji trendovi razvoja i globalizacije podstiču organizacije da uz jedinstvenosti i kvalitet onoga čime se bave, potvrđuju svoju...

Strateško planiranje-opšti deo

STRATEŠKO PLANIRANJE – OPŠTI DEO Promjene koje se kontinuirano događaju, sa društvenog aspekta, a odnose se prije svega na uvođenje demokratije i prelaz na slobodno...

Strateško planiranje-ciljevi

STRATEŠKI PLAN – CILJEVI Opšti ciljevi su izjave o tome šta organizacija namjerava da postigne u planiranom periodu, odnosno određuju jasan smjer kretanja i poslovanja...

Strateško planiranje-analiza

ANALIZE STRATEŠKOG PLANIRANJA Prije same razrade i postavljanja ciljeva potrebno je izvršiti analizu postojećeg stanja. Stoga je analiza stanja sastavni deo Strateškog plana. Analize koje...

Školovanje strateški plan

  „SEVOI GRUPA“ Vam predstavlja i nudi „Školovanje za managera za strateški plan“. Ovo školovanje omogućava budžetskim korisnicima da se bolje upoznaju sa povezivanjem programskog...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!