Imovina-Zakonska regulativa

ZAKONSKA REGULATIVA    Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne    samouprave("Sl. glasnik RS", br. 70/2006)

Registar imovine

       UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim...

Registar imovine-softversko rješenje

UPRAVLJANJE IMOVINOM je online aplikacija za upravljanje imovinom. Aplikacija je zatvorenog tipa te samo ovlašćeni korisnici imaju pristup. Korisničko sučelje je intuitivno i jednostavno...

Strategija upravljanja imovinom

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!