USPJEŠNA AKVIZICIJA – Sevoi grupacija poslovno preuzela EDUKOS d.o.o. Banja Luka

Sevoi grupacija je kao regionalni lider u konsultantskim poslovima sa tijelima javne vlasti i firmama u vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave, nakon temeljite...

Školovanje za Koordinatora FUK-a u Banja Luci 17.-19.04.2018.

Sevoi grupa održala je u Banja Luci školovanje za Koordinatora FUK-a 17.-19.04.2018.

Banja Luka – jednodnevni seminar FUK

Sevoi grupa održala je jednodnevni seminar za FUK u Banja Luci.

Istočno Sarajevo – jednodnevni seminar FUK

Sevoi grupa održala je jednodnevni seminar za FUK u Istočnom Sarajevu.

FUK – OPŠTI DEO

ФУК је свеобухватан систем интерних контрола које успостављају руководиоци, а спроводе сви запослени, пружа разумну сигурност да се буџетска и друга средства користе законито,...

Zakonski okvir

Zakonski okvir • Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske(Sl. glasnik 91/16.) stupio na snagu 05.11.2016. godine. • Uputstvo o načinu uspostavljanja...

Strategija upravljanja rizicima

Svrha Strategije je da se opiše način na koji institucija namjerava da implementira sistemski pristup upravljanju rizicima, razradi metodologiju procesa upravljanja rizicima prilagođenu specifičnostima...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!