U periodu od 06.11- 08.11. 2019. Godine u hotelu „Prezident“ na Paliću SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) zajedno sa integracijom i implementacijom zaštite ličnih podataka a na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

U izuzetno prijatnoj atmosferi prezentovane su prva dva dana osnove FUK-a kao i novosti u implementaciji sa posebnim osvrtom na praktičnu primјenu i problematiku.

U posljednjem danu školovanja pažnju učesnika je privuklo predavanje na temu GDPR –a odnosno zaštite ličnih podataka posebno na njegovoj integraciji u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa praktičnom prezentacijom softverske aplikacije kao alata u radu.

Školovanju je prisustvovalo 24 polaznika iz cijele Srbije.

Pored navedenih aktivnosti na školovanju u gore pomenutom periodu izvršena je i prva primopredaja projekta GDPR-a u preduzeću „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Subotica sa kojom je okončana uspješna tromjesečna saradnja između dve firme a na čemu je uz prisustvo obostranog zadovoljstva dogovorena daljnja poslovna saradnja.

Zahvaljujemo se svim polaznicima i novim partnerima!