Sevoi grupa održala je u Banja Luci školovanje za Koordinatora FUK-a 17.-19.04.2018.