Sevoi grupa održala je jednodnevni seminar za FUK u Istočnom Sarajevu.