ZAKONSKA REGULATIVA

   Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne    samouprave(“Sl. glasnik RS”, br. 70/2006)