Svrha Strategije je da se opiše način na koji institucija namjerava da implementira sistemski pristup upravljanju rizicima, razradi metodologiju procesa upravljanja rizicima prilagođenu specifičnostima institucije kao i da definiše način saradnje s institucijama iz nadležnosti u pogledu koordiniranog pristupa upravljanja rizicima.

Strategija je namjenjena najvišem rukovodstvu institucije, ali i rukovodiocima i zaposlenima zbog toga što proces upravljanja rizicima zahvata svakog pojedinca u instituciji. Za potrebe pomoći institucijama javnog sektora u uspostavljanju upravljanja rizicima donete su Smjernice za upravljanje rizicima u kojima se osim detaljnijeg pojašnjenja čitavog procesa pojašnjava i način izrade Strategije upravljanja rizicima.

PROCES UPRAVLJANJA RIZICIMA

Ciklus upravljanja rizicima sastoji se od četiri osnovne faze koje se primjenjuju na strateške i operativne rizike:

1.UTVRĐIVANJE RIZIKA
2.PROCJENA RIZIKA
3.POSTUPANJE PO RIZICIMA
4.PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
5.UTVRĐIVANJE RIZIKA


U ovom koraku postavljamo pitanje šta se može dogoditi? Šta može poći po zlu i ugroziti ostvarenje cilja?

Utvrđivanje rizika uključuje identifikaciju potencijalnih rizika i uzrok rizika kao i potencijalne posljedice rizika.

Za utvrđivanje rizika najčešće se koriste sljedeće metode:

a) analize podataka/informacija iz planskih dokumenata, izvještaja, regulative
b) upitnici za utvrđivanje rizika
c) zajednički sastanci (”brainstorming”)

PROCJENA RIZIKA

U ovoj fazi odgovaramo na pitanje koliko je rizik ozbiljan?

Procjena rizika uključuje procjenu vjerovatnoće nastanka i učinka rizika. Rizike treba procjeniti kako bi se mogli rangirati, utvrditi prioritetni rizici i osigurati informacije za donošenje odluka o postupanju s rizicima. Procjenjena vjerovatnoća nastanka rizika treba da se iskaže kroz određene nivoe vjerovatnoće. Procjenjeni uticaj rizika treba da se iskaže kroz određene nivoe kojima se dodjeljuje određena bodovna skala.