Svrha strateškog planiranja je omogućiti nosiocima i licima odgovornim za sprovođenje strateškog planiranja aktivno učestvovanje i efikasno upravljanje razvojem, utvrđivanjem:

-postojećeg stanja ukupnog života/sistema,
-kritične tačke i rizici sadašnje faze razvoja i smijernice i strateške ciljeve budućeg               održivog  razvoja.

Strateški plan / hijerarhijski prema gore/ mora biti u sinergiji sa strategijom i ciljevima razvoja nadređenih nivoa, zaključno sa usvojenom strategijom na državnom nivou.
Istovremeno, strateški plan / hijerarhijski na istom nivou ili prema dole / mora biti rezultat usvajanja usvojenih politika i smijernica razvoja koje su usvojene partnerskim odnosom ključnih učesnika iz tog područja.

To garantuje da će učesnici postići optimalan konsenzus u smislu:

*smijera razvoja,
*izbor politika i
*definisanja aktivnosti koje će omogućiti razvoj, a samim tim i kvalitetnu budućnost              donosiocu strateškog plana i strategije razvoja.