IZRADA PROVEDBENOG PROGRAMA ZA JL(R)S

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) kojim se po prvi put uređuje...

PROVEDBENI PROGRAM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), jedinice lokalne samouprave prvi put imaju obvezu izrade i...

Krovni dokument Republike Hrvatske i dalje na čekanju…

Nakon 4 godine od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju donesen je novi zakonodavni okvir kojim je započela izrada Nacionalne razvojne strategije. Po uzoru...

JEDINSTVENA KVALITETA PROIZVODA I USLUGA SEVOI GRUPE ZA JL(R)S NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

SEVOI grupacija nudi jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluga, te je putem svojih Prodajnih predstavnika, osigurala postojećim Klijentima i potencijalnim Kupcima sve potrebne informacije i...

INDIKATORI USPJEHA ZA PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA

Kvaliteta strateškog plana ovisi o načinu na koji je organiziran proces strateškog planiranja. Neki od bitnih elemenata tog procesa su: • Prisustvo snažnog vodstva...

Pojam strateškog planiranja

-Sustavan način donošenja temeljnih odluka -Određuje se smjer djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju           organizaciju prema budućnosti -Utvrđuju se ciljevi...

Strateški rizici

Ministarstvo financija donijelo je Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora (drugo izdanje svibanj 2017.g.) na temelju kojih će obveznici utvrditi operativne...

Strateško planiranje: Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bave, potvrđuju svoju djelotvornost i uspješnost. Dakle, organizacije moraju...

Strateško planiranje: Opći dio

Strateško planiranje  je: upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unaprjeđenje poslovanja organizacije, pomaže organizaciji da fokusira svoju...

Strateško planiranje: Postavljanje ciljeva

Opći ciljevi su izjave o tome što organizacija namjerava postići u planiranom razdoblju, odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!