IZRADA PROVEDBENOG PROGRAMA ZA JL(R)S

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) kojim se po prvi put uređuje...

POPIS DIONICA

U prošlom smo članku obuhvatili temu vezanu za same udjele u trgovačkim društvima, a danas ćemo obuhvatiti temu dionice trgovačkih društava. U ovome članku...

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE

Važno je naglasiti da sastavni dio Evidencije državne imovine je i Popis udjela u trgovačkim društvima. Ovim člankom želimo naglasiti koje sve elemente ovakva...

PROVEDBENI PROGRAM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), jedinice lokalne samouprave prvi put imaju obvezu izrade i...

Izrada dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  NN 102/19, nove Uredbe o sastavljanju i predaji...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti i Godišnje izvješće o nepravilnostima

SEVOI GRUPACIJA Vam nudi i ove godine izradu cjelokupne propisane dokumentacije u sklopu izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima.  Stupanjem na...

REVIDIRANJE IMOVINE

Užurbanost današnjice u kojem je vrijeme izuzetni resurs bitno je naglasiti da je Upravljanje imovinom izuzetno zahtjevan posao te je bitna konstantna revidiranost ispravnih...

Krovni dokument Republike Hrvatske i dalje na čekanju…

Nakon 4 godine od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju donesen je novi zakonodavni okvir kojim je započela izrada Nacionalne razvojne strategije. Po uzoru...

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO ALAT USPJEŠNOM UPRAVLJANJU

S obzirom na dinamičnost poslovanja u današnjem vremenu važnije je nego ikad shvatiti važnost upravljanja rizicima. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola iz tog razloga...

IMOVINOM KROZ SUSTAVE

Višegodišnjim radom na terenu i uspostavljajući registre imovine sa strategijama i planovima razvoja u razne sustave naišli smo na nedoumice klijenata pri implementiranju te...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!