ZAKON O GODIŠNJEM PLANU UPRAVLJANJA IMOVINOM JLS

Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html gdje je propisana obveza donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu...

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18 na snazi od 04.08.2018. - daje nam točne smjernice kako riješiti problematiku uvođenja popisa komunalnih infrastruktura - zakon o komunalnom gospodarstvu donešen je...

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NN 68/18, 110/18

Izdvojili smo vam dio u Zakonu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu: DIO TREĆI KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  POGLAVLJE I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I NJEZIN PRAVNI STATUS Članak 59. (1) Komunalna...

Ministar Mario Banožić održao sastanak sa županima na temu evidentiranja imovine JL(R)S

U Ministarstvu državne imovine, u ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine, ministar Mario Banožić i suradnici održali su radni sastanak sa svim županima. Teme radnog...

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! REGISTAR IMOVINE

Poštovani, vezano za održani sastanak Ministarstva državne imovine i svim županima, (02.09.2019.) dogovoren je konkretan datum, do 31.prosinca o prikupljanju sveobuhvatne evidencije popisa imovine za...

Glavne značajke posjedovnih i gruntovnih listova

Katastar i zemljišna knjiga dva su registra na kojima se zasniva hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na nekretninama.  Katastar je“evidencija o česticama zemljine površine,...

Klasifikacija imovine A,B,C

A = obvezna (za izravne potrebe jedinice samouprave)        - odgovornost lokalne samouprave određena zakonom B = diskrecijska (za rješavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i...

Softver za Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola

Dugogodišnje iskustvo naših savjetnika u primjenama sustava kontrole, i poticaji od korisnika, usmjerili su nas izradi softverskog rješenja koje, kao i sva ostala naša...

ŠKOLOVANJE – Certified ISO 45001:2018 Manager za sustav upravljanja ZAŠTITE NA RADU i zdravljem

Školovanje Managera za sustav upravljanja zdravljem i SIGURNOŠĆU NA RADU prema zahtjevima norme  ISO 45001:2018 (OHS&S) Tim naših stručnjaka, savjetnika, auditora, magistara i doktora znanosti  razvio...

Implementacija sustava unutarnjih (financijskih) kontrola u praksi

Razvoj sustava PIFC-a je složen proces i nije ga moguće uspostaviti i uspješno implementirati preko noći. U posljednje vrijeme od zemalja kandidatkinja odnosno potencijalnih...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!