PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE

Važno je naglasiti da sastavni dio Evidencije državne imovine je i Popis udjela u trgovačkim društvima. Ovim člankom želimo naglasiti koje sve elemente ovakva...

PROVEDBENI PROGRAM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), jedinice lokalne samouprave prvi put imaju obvezu izrade i...

Izrada dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  NN 102/19, nove Uredbe o sastavljanju i predaji...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti i Godišnje izvješće o nepravilnostima

SEVOI GRUPACIJA Vam nudi i ove godine izradu cjelokupne propisane dokumentacije u sklopu izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima.  Stupanjem na...

REVIDIRANJE IMOVINE

Užurbanost današnjice u kojem je vrijeme izuzetni resurs bitno je naglasiti da je Upravljanje imovinom izuzetno zahtjevan posao te je bitna konstantna revidiranost ispravnih...

Krovni dokument Republike Hrvatske i dalje na čekanju…

Nakon 4 godine od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju donesen je novi zakonodavni okvir kojim je započela izrada Nacionalne razvojne strategije. Po uzoru...

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO ALAT USPJEŠNOM UPRAVLJANJU

S obzirom na dinamičnost poslovanja u današnjem vremenu važnije je nego ikad shvatiti važnost upravljanja rizicima. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola iz tog razloga...

IMOVINOM KROZ SUSTAVE

Višegodišnjim radom na terenu i uspostavljajući registre imovine sa strategijama i planovima razvoja u razne sustave naišli smo na nedoumice klijenata pri implementiranju te...

JEDINSTVENA KVALITETA PROIZVODA I USLUGA SEVOI GRUPE ZA JL(R)S NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

SEVOI grupacija nudi jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluga, te je putem svojih Prodajnih predstavnika, osigurala postojećim Klijentima i potencijalnim Kupcima sve potrebne informacije i...

RAZLOZI ZA REVIDIRANJE KNJIGE PROCESA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

Nakon proteka određenog vremena od implementacije dokumenata nužno je analizirati postojeću dokumentiranost sustava unutarnjih kontrola odnosno usklađenost dokumenata s novim ili izmijenjenim zahtjevima što...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!