Zakonska regulativa – strateško planiranje

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (123/17) Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) Zakon o proračunu (NN...

Zakoni i propisi kojima se uređuje Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN78/15) Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN58/16) Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola...

COSO okvir u Republici Hrvatskoj

COSO okvir je model koji se sastoji od pet komponenata unutarnje kontrole. COSO definira interne kontrole kao proces kojeg provodi menadžment, dizajniran kako bi...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!