Važnost obuke ljudskih resursa vezanih u području upravljanja imovinom

Opće je poznato da danas bez konkretne i sveobuhvatne obuke neki određeni cilj neće biti ispunujen adekvatno. U ovom slučaju bazirati ćemo se na...

Problematika vođenja “evidencija” Registra imovine te zadovoljavanje zakonske regulative u Republici Hrvatskoj

Svijest i bitnost popisa imovine u Republici Hrvatskoj svakim danom sve više raste. Dolaskom zakona na snagu vezanog za Upravljanje imovinom i Strategijom upravljanja...

ISO 55001 – sustav upravljanja imovinom

Sustav upravljanja imovinom (Asset Management) Izvrstan i vrlo učinkovit sustav kojim organizacija dokazuje da je svoju imovinu stavila u funkciju stvaranja dodatne i/ili nove...

Problematika upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu JL(R) samouprave

DEFINICIJA PROBLEMA Skretanje pozornosti na problem neučinkovitog upravljanja imovinom u javnom sektoru je započelo 1980-ih godina. Uočavanje veličine tog problema i nužnosti za rješavanjem je...

Upravljanje imovinom: Softversko rješenje

REGISTAR NEKRETNINA UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima. Imovina kao...

Seminar: Softver za upravljanje imovinom

U organizaciji SEVOI GRUPE u hotelu Holiday u Zagrebu organiziran je jednodnevni seminar na temu Softver za upravljanje imovinom. Održavanjem seminara ujedno završava i...

Održan po prvi puta seminar “Softver za upravljanje imovinom”

Radi dugoročnog osiguranja, učinkovitog i transparentnog raspolaganja imovinom, SEVOI GRUPA održala je seminar na temu Softver za upravljanje imovinom. Osnovna tema seminara obrađena je kroz...

Registar nekretnina

UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima. Imovina kao takav...

Projekt: Upravljanje imovinom SJLP(R)

ZAKONI I DRUGI PROPISI Osnovni zakon: Zakon o upravljanju državnom imovinom ( NN 52/2018 ) Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske...

Strategija upravljanja imovinom

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!