Evidencije o aktivnosti obrade osobnih podataka

Evidencija osobnih podataka je svaki strukturirani skup osobnih podataka koji je dostupan prema posebnim kriterijima, bilo centraliziranim, decentraliziranim ili raspršenim na funkcionalnom ili zemljopisnom...

Edukacija: GDPR

Školovanje za voditelja GDPR-a Službenik za zaštitu osobnih podataka i njegovog zamjenika Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation)...

GDPR- Zablude

25. svibnja 2018. postao je datum koji ćemo svi, bez obzira na branšu, zapamtiti kao dan kada se promijenio način poslovanja u skoro pa svim...

Uredba o GDPR-u

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka...

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. (1) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27....

Pojmovi vezani uz Uredbu o GDPR-u

Pojmovi vezani uz Uredbu EU Opća uredba o zaštiti podataka Definicije GDPR (General Data Protection Regulation) Opća uredba o zaštiti podataka DPO (Data Protection Officer) Službenik za zaštitu podataka OSOBNI PODACI Svi...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!