Uredba o GDPR-u

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka...

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. (1) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27....

Pojmovi vezani uz Uredbu o GDPR-u

Pojmovi vezani uz Uredbu EU Opća uredba o zaštiti podataka Definicije GDPR (General Data Protection Regulation) Opća uredba o zaštiti podataka DPO (Data Protection Officer) Službenik za zaštitu podataka OSOBNI PODACI Svi...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!