Registar rizika

Odgovor na problematiku rizika, u svrhu zaštite interesa, je upravljanje rizikom. Upravljanje rizicima definirano je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru kao cjelovit...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!