FMC – Financisko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola – velika reforma javnog sektora

Od odgovornih osoba institucija u javnom sektoru očekuje se da javnim sredstvima upravljaju odgovorno i transparentno, u skladu sa zakonima i propisima te na...

Okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola – ključni zahtjevi za institucije

Sustav unutarnjih kontrola temelji se na pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola: kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikaciju te praćenje i...

Koordinacijska uloga ustrojstvene jedinice za financije u razvoju sustava unutarnjih kontrola

2Rukovoditelji su odgovorni kako i na koji način se upravlja financijskim sredstvima i što se postiže za uložena sredstva. Međutim, rukovoditeljima su za preuzimanje takve...

Odgovornost za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Zakonom je propisana odgovornost odgovorne osobe institucije (čelnika) i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola. Odgovorna osoba institucije treba osigurati...

Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U izvješćima Državnog ureda za reviziju koja se odnose na obavljene revizije u institucijama javnog sektora može se pročitati sljedeće: nabavljena oprema ili izgrađeni...

Jednodnevni edukativni seminar: “Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti”

Cilj seminara je upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza nastale temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima sukladno...

Knjiga procesa

⇒KLJUČNO-HORIZONTALNO-VERTIKALNO-STRUKTURA⇐ Ključni dio dokumentacije FMC sustava predstavljaju poslovni procesi.  Poslovni procesi predstavljaju sve radnje neke ustanove i njene organizacije dokumentirane u pisanom obliku. Svi procesi...

Strategija upravljanja rizicima

Obaveza izrade Strategije upravljanja rizicima definirana je člankom 7 Zakona o sustavu unutarnjih kontrola (NN 78/2015) kao odgovornost odgovorne osobe institucije. Svrha Strategije je opisati...

Registar rizika

Odgovor na problematiku rizika, u svrhu zaštite interesa, je upravljanje rizikom. Upravljanje rizicima definirano je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru kao cjelovit...

Školovanja Koordinatora za FMC, Osoba za nepravilnosti i Managera za strateško planiranje

ŠKOLOVANJA KOORDINATORA ZA FMC, OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI I MANAGERA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE Pozivamo Vas na dvodnevna akreditirana školovanja  za: Koordinatora FMC-a Osobu za nepravilnosti Manager...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!