Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U izvješćima Državnog ureda za reviziju koja se odnose na obavljene revizije u institucijama javnog sektora može se pročitati sljedeće: nabavljena oprema ili izgrađeni...

Jednodnevni edukativni seminar: “Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti”

Cilj seminara je upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza nastale temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima sukladno...

Knjiga procesa

⇒KLJUČNO-HORIZONTALNO-VERTIKALNO-STRUKTURA⇐ Ključni dio dokumentacije FMC sustava predstavljaju poslovni procesi.  Poslovni procesi predstavljaju sve radnje neke ustanove i njene organizacije dokumentirane u pisanom obliku. Svi procesi...

Strategija upravljanja rizicima

Obaveza izrade Strategije upravljanja rizicima definirana je člankom 7 Zakona o sustavu unutarnjih kontrola (NN 78/2015) kao odgovornost odgovorne osobe institucije. Svrha Strategije je opisati...

Registar rizika

Odgovor na problematiku rizika, u svrhu zaštite interesa, je upravljanje rizikom. Upravljanje rizicima definirano je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru kao cjelovit...

Školovanja Koordinatora za FMC, Osoba za nepravilnosti i Managera za strateško planiranje

ŠKOLOVANJA KOORDINATORA ZA FMC, OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI I MANAGERA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE Pozivamo Vas na dvodnevna akreditirana školovanja  za: Koordinatora FMC-a Osobu za nepravilnosti Manager...

Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola

Sustav financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja...

Zakoni i propisi kojima se uređuje Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN78/15) Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN58/16) Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola...

COSO okvir u Republici Hrvatskoj

COSO okvir je model koji se sastoji od pet komponenata unutarnje kontrole. COSO definira interne kontrole kao proces kojeg provodi menadžment, dizajniran kako bi...

PIFC – Public Internal Financial Control

PIFC je koncept koji je razvila Europska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatkinjama u reformi njihovih sustava unutarnjih financijskih kontrola. Koncept se temelji na...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!