Sustav upravljanja kvalitetom. Ovim certifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija posjeduje sređen, upravljan i poboljšan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije, upravljanih poslovnih procesa i provođenih internih audita.

Rizici su pod kontrolom i njima se upravlja.

ISO 9001: 2015 specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom kada organizacija:

a) mora pokazati svoju sposobnost da dosljedno pruži proizvode i usluge                       zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve,
b) mora pokazati sposobnost da kontrolira i upravlja svojim procesima i rizicima ima     za cilj poboljšati zadovoljstvo kupaca kroz učinkovitu primjenu sustava, uključujući     procese za poboljšanje sustava i osiguranje sukladnosti s kupcima i primjenjive         zakonske i regulatorne zahtjeve.

Svi zahtjevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namijenjeni su primjeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.

 1.Prednosti certificiranja ISO 9001 sustav kvalitete za vašu organizaciju:
 2.Procesi identificirani, dokumentirani, mjereni i upravljani
 3.Pruža menadžmentu učinkoviti alat za upravljanje organizacijom
 4.Pokazuje poštivanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva
 5.Postavlja područja odgovornosti diljem organizacije
 6.U nekim je zemljama obavezna za javne natječaje
 7.Prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima
 8.Povećava sigurnost radnih mjesta i podiže motivaciju
 9.Smanjuje operativne troškove vezane uz otpad, preradu i aktivnosti bez dodatnih                troškova
10.Pruža kontinuiranu procjenu i poboljšanje
11.Kao certificiranoj organizaciji, povećava udio na tržištu
12.Održavanje zadovoljnih kupaca i stjecanje potencijalnih kupaca
13.Povećanje marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 9001 za vaše klijente:

– Poboljšana kvaliteta proizvoda i usluga
– Dugoročno osiguranje kvalitete
– Dostava na vrijeme
– Ispravan pristup i od prvog pokušaja pa nadalje
– Manje povrata robe i pritužbi na usluge