ŠKOLOVANJA KOORDINATORA ZA FMC, OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI I MANAGERA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Pozivamo Vas na dvodnevna akreditirana školovanja  za:

 1. Koordinatora FMC-a
 2. Osobu za nepravilnosti
 3. Manager za strateško planiranje

Odgovornost i funkcije Koordinatora FMC-a:

 • Praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sustava unutarnje kontrole (FMC)
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procjenjivanje rizika
 • Koordiniranje razvoja i provedbe programa unutarnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposlenici upoznati s primjenjivim politikama te da dobivaju odgovarajuću izobrazbu u području unutarnje kontrole
 • Izvješćivanje prema zahtjevima unutarnjih i vanjskih korisnika

Odgovornost i funkcije Osoba za nepravilnosti:

 • Uočavanje i prijavljivanje nepravilnosti
 • Slanje nepravilnosti u daljnju proceduru

Odgovornost Managera za strateško planiranje:

 • Jasno utvrđivanje prirode i karaktera organizacije
 • Upravljanje razvojem u budućnosti
 • Utvrđivanje ciljeva, prioriteta i strategija
 • Definiranje mjera za procjenu uspješnosti ostvarenja ciljeva

Školovanja su namjenjena: svim javnim tijelima JLRS, odnosno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu RH ili JLRS.

Način realizacije školovanja:

 • Interaktivne PPT prezentacije
 • Diskusije i vježbe
 • Osigurani prezentacijski materijali
 • Pisanje pismenog ispita

Način i stjecanje uvjeta za izdavanje CERTIFIKATA

Po završetku školovanja u toku slijedećeg dana piše se pismeni ispit te položenim ispitom stječu se uvjeti za izdavanje CERTIFIKATA. Certifikat je mjerilo usvojenoga znanja, ovisno koje područje školovanja odaberete.

Stručni predavač za školovanja je:

Dr. Željko Krpan, EOQ Manager, čije je iskustvo sa preko 700 subjekata u različitim državama. Svojim stručnim predavanjem će Vam prenijeti znanje kako se implementira sustav financijskog upravljanja i kontrola- FMC, te odgovornostima Osoba za nepravilnosti i Stručnjaka za strateški plan.

Sva školovanja se održavaju u terminu od 10 do 16 sati

Radujemo se suradnji s Vama!