Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kojem se organizacija nalazi. Podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju organizacije na tržištu (promatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome što će organizacija poduzeti u budućnosti. Nije opravdano provoditi analizu stanja ako se ne provodi cjelovito i ako se njezini rezultati ne koriste u donošenju odluka.
Osnovna analiza stanja sadrži najvažnija razvojna obilježja, razvojne trendove, razvojne probleme i razvojne potrebe u području prirodnih resursa, komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, gospodarstva, poslovne i tehnološke infrastrukture, tržišta rada, društvenih djelatnosti i upravljanja razvojem; tumačenja, usporedbe i ocjene, potkrijepljene činjenicama i strategijama drugih razvojnih dokumenata.

Alati za izradu analize stanja

SWOT analiza je alat za provođenje analize stanja određene organizacije bez obzira na veličinu, tržišnu poziciju, djelatnosti kojom se bavi, broj zaposlenih i drugo. SWOT analiza je jednostavan, ali moćan alat za vrednovanje resursnih sposobnosti i nedostataka, tržišnih prilika i vanjskih prijetnji za buduće djelovanje organizacije.
PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Opće okruženje – sastoji se iz političko-pravnih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških činitelja koji indirektno utječu na organizacijske aktivnosti i organizacija ima minimalan utjecaj na njih.
Analiza dionika je analiza  ključnih  interesnih  grupa  koje  mogu  značajno utjecati  na  realizaciju  pojedinih  organizacijskih  ciljeva.  Tek  nakon  sagledavanja  i  ovog  aspekta, pojedini razvojni  projekti  koji  zapravo  trebaju  biti  odraz  politike, vizije  i temeljnih ciljeva, mogu biti  započeti.
Analiza financijskih izvještaja usmjerena je na novčane podatke i informacije. Analiza financijskih izvještaja naglašava one aspekte poslovanja koji 
su kritični za poslovanje, a to su sigurnost i efikasnost poslovanja. Analiza poslovanja mora obuhvatiti analizu financijskih rezultata, financijskih uvjeta, financijske strukture i promjene u financijskoj strukturi. Analiza financijskih izvještaja opisuje se kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje.


Analiza ljudskih resursa je analiza kojom se dobivaju informacije o stanju strukture ljudskih resursa u samoj organizaciji, kao i na eksternom tržištu. Analizirajući kvalitetu ljudskih resursa izvan i unutar organizacijske strukture, dobiva se slika postojećeg stanja ljudskih resursa.