Strategija upravljanja rizicima

Svrha Strategije je opisati način na koji institucija namjerava implementirati sistemski pristup upravljanju rizicima, razraditi metodologiju procesa upravljanja rizicima prilagođenu specifičnostima institucije i definisati...

Registar rizika

                                 REGISTAR RIZIKA Sve vrste organizacija u okviru realizacije svoje...

Edukacija – FMC i Strateški plan

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I STRATEŠKI PLAN Pozivamo Vas na edukacije – Finansijskog upravljanja i kontrole i Strateški plan u organizaciji „SEVOI GRUPE “ koja...

Zakonska regulativa

            ZAKONSKA REGULATIVA FMC – CRNA GORA • Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (“Sl.listCG”,br.73/08 i 20/11) •...

Knjiga procesa

KNJIGA (MAPA) POSLOVNIH PROCESA Glavni cilj aktivnosti mapiranja procesa u knjigu je popis poslovnih procesa na nivou organizacije. Popis poslovnih procesa je pregled poslovnih procesa...

Softver za FUK

Dugogodišnje iskustvo naših savjetnika prilikom saradnje sa klijentima u primjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i podsticaji korisnika, usmjerili su nas ka izradi...

Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola je skup načela, metoda i postupaka internih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba organizacije u cilju uspješnog upravljanja i ostvarenja...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!