ISO 37001- usklađenost borbe protiv korupcije

Vrlo interesantan sistem, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor. Ovim sistemom uspostavljaju se kontrolni mehanizmi koji imaju zadatak da maksimalno spriječe svaku moguću koruptivnu aktivnost u organizaciji i izvan nje.

Podmićivanje je jedno od najrazornijih i izazovnih pitanja na svijetu. S više od milijardu dolara godišnje plaćenog mita, posljedice su katastrofalne, smanjujući kvalitetu života, povećavajući siromaštvo i pogoršavajući povjerenje javnosti.

Uprkos naporima na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se riješio podmićivanja, ono ostaje značajan problem. Priznajući ovo, ISO je razvio novu normu koja pomaže organizacijama da se bore protiv podmićivanja i promovišu etičku poslovnu kulturu.

ISO 37001, sistemi upravljanja protiv korupcije, određuje niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju i rješavaju podmićivanje. To uključuje prihvatanje politike za borbu protiv davanja mita, imenovanje osobe koja će nagledati pratiti primanja mita, obuku, procijenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih saradnika, provođenje finansijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvještavanja i istrage.

ISO 37001 osmišljen je kako bi pomogao vašoj organizaciji da sprovede sistem za spriječavanje mita ili da poboljša kontrole koje trenutno u organizaciji postoje. Pomaže da se smanji rizik od podmićivanja i može da pokaže vašim dionicima da ste uspostavili dobru praksu međunarodno priznate kontrola upravljanja antikorupcijom.

Prednosti sertifikovanja ISO 37001 za vašu organizaciju:

-Pomaže u borbi protiv podmićivanja
-Promoviše etičku poslovnu kulturu
-Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima
-Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita
-Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju
-Pokazuje da vaša organizacija sprovodi, održava i poboljšava program usklađenosti sa borbom protiv podmićivanja
-Štiti firmu, imovinu, dioničare i direktore od podmićivanja
-Štiti zviždače
-Potiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sistema borbe protiv podmićivanja u svojim organizacijama.

Prednosti ISO 37001 za vaše klijente:

-Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost
-Uspostavlja povjerenje i vjerodostojnost kupcima
-Potvrđuje predanost najboljim praksama protiv davanja i/ili primanja mita
-Odbija mogućnost ponude mita.