ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
(“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009, 44/12 od 09.08.2012)