ZAKONSKA REGULATIVA FMC – CRNA GORA

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (“Sl.listCG”,br.73/08 i 20/11)

• Pravilnik o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Sl.list CG”,br.37 /10)