Školovanje za MENADŽERA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

"SEVOI GRUPA d.o.o." nudi "Školovanje za Menadžera za strateško planiranje" na kome se budžetski korisnici mogu bolje upoznati sa povezivanjem programskog budžetiranja sa ciljevima...

Strateško planiranje: Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije podstiču organizacije da u jedinstvenosti i kvalitetu onoga čime se bave, potvrđuju svoju efikasnost i uspješnost. Dakle, organizacije moraju...

Strateško planiranje: Opšti ciljevi

Opšti ciljevi su izjave o tome šta organizacija namjerava da postigne u planiranom periodu, odnosno određuju jasan smjer kretanja i poslovanja kako bi, postižući...

Ciljevi strateškog planiranja

Opšti ciljevi su izjave o tome šta organizacija namjerava da postigne u planiranom periodu, odnosno određuju jasan smjer kretanja i poslovanja kako bi, postižući...

Analiza stanja

Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kom se organizacija nalazi. Podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju organizacije na tržištu (posmatrano kroz sve odnose...

Uredba o procesu strateškog planiranja

GODIŠNJEG PLANIRANJA I IZVJEŠTAVANJA, U FEDERALNIM MINISTARSTVIMA Ovom Uredbom se definiše obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!