COSO model 

COSO model  je opće prihvaćeni međunarodni model za uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola. Čini ga pet međusobno povezanih komponenti: kontrolno okruženje, procjena...

Softver za FUK

Dugogodišnje iskustvo naših savjetnika u primjenama sistema kontrole, i poticaji od korisnika, usmjerili su nas izradi softverskog rješenja koje, kao i sva ostala naša...

Zakoni i propisi

Cilj finansijskog upravljanja i kontrole - FUK je da obezbijedi usaglašenost sa zakonskom regulativom, da osigura razumno uvjeravanje da se javna sredstva troše na...

Strategija upravljanja rizicima

Obveza izrade Strategije upravljanja rizicima definirana je člankom 7 Zakona o sustavu unutarnjih kontrola (NN 78/2015) kao odgovornost odgovorne osobe institucije. Svrha Strategije je opisati...

Održan drugi u ciklusu besplatnih jednodnevnih seminara o implementaciji FUK-a u Federaciji BiH –...

U ciklusu jednodnevnih besplatnih seminara na temu implementacija i problematika implementacije FUK-a u Tuzli je 13.03.2019. održan drugi u nizu seminara za javni sektor...

Koordinacijska uloga organizacione jedinice za finansije u razvoju sistema unutrašnjih kontrola

Koordinacijska uloga organizacione jedinice za finansije u razvoju sistema unutrašnjih kontrola Rukovodioci su odgovorni kako i na koji način se upravlja finansijskim sredstvima i šta...

Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola je skup načela, metoda i postupaka internih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba organizacije u cilju uspješnog upravljanja i ostvarenja...

Implementacija sistema unutrašnjih (finansijskih) kontrola u praksi

Razvoj sistema PIFC-a je složen proces i nije ga moguće uspostaviti i uspješno implementirati preko noći. U posljednje vrijeme od zemalja kandidatkinja odnosno potencijalnih...

PIFC – Public Internal Finance Control

Interne finansijske kontrole u javnom sektoru (eng. PIFC – Public Internal Finance Control) predstavljaju cjelokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koji uspostavlja rukovodilac korisnika...

Održan jednodnevni seminar o implementaciji FUK-a u Federaciji BiH – Bihać 12.03.2019.

U organizaciji SEVOI GRUPE održan je jednodnevni seminar na temu problematike implementacije Finansijskog upravljanja i kontrole u Unsko-sanskom kantonu. Seminaru je prisustvovalo 45 sudionika, od...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!