Održan drugi u ciklusu besplatnih jednodnevnih seminara o implementaciji FUK-a u Federaciji BiH –...

U ciklusu jednodnevnih besplatnih seminara na temu implementacija i problematika implementacije FUK-a u Tuzli je 13.03.2019. održan drugi u nizu seminara za javni sektor...

Održan jednodnevni seminar o implementaciji FUK-a u Federaciji BiH – Bihać 12.03.2019.

U organizaciji SEVOI GRUPE održan je jednodnevni seminar na temu problematike implementacije Finansijskog upravljanja i kontrole u Unsko-sanskom kantonu. Seminaru je prisustvovalo 45 sudionika, od...

SEVOI grupa BH u bolnici Irfan Ljubijankić u Bihaću implementirala FUK

88. implementirani sistem finansijskog upravljanja i kontrole u Federaciji Republike Bosne i Hercegovine. Više o tome na linku: akta.ba SEVOI grupa BH je u Kantonalnoj bolnici Irfan...

Okvir za razvoj sistema unutrašnjih kontrola – ključni zahtjevi za institucije

       Okvir za razvoj sistema unutrašnjih kontrola – ključni zahtjevi za institucije Sistem unutrašnjih kontrola bazira se na pet međusobno povezanih komponenti unutrašnjih...

Koordinacijska uloga organizacione jedinice za finansije u razvoju sistema unutrašnjih kontrola

Koordinacijska uloga organizacione jedinice za finansije u razvoju sistema unutrašnjih kontrola Rukovodioci su odgovorni kako i na koji način se upravlja finansijskim sredstvima i šta...

Analiza postojećih sistema unutrašnjih kontrola i razvijenosti finansijskog upravljanja

Analiza postojećih sistema unutrašnjih kontrola i razvijenosti finansijskog upravljanja Sve institucije trebaju analizirati vlastite sisteme unutrašnjih kontrola, a koje elemente sistema unutrašnjih kontrola će...

Odgovornost za razvoj sistema unutrašnje kontrole

Odgovornost za razvoj sistema unutrašnje kontrole Zakonom je propisana odgovornost odgovorne osobe institucije (direktora) i rukovoditelja organizacionih jedinica za razvoj učinkovitog i djelotvornog sistema unutrašnjih...

Sistemi unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

Sistemi unutrašnjih kontrola u javnom sektoru U izvještajima Državnog Odbora za reviziju koja se odnose na obavljene revizije u institucijama javnog sektora može se pročitati...

FMC- Finansijsko upravljanje i sistem unutrašnjih kontrola- velika reforma javnog sektora

FMC- Finansijsko upravljanje i sistem unutrašnjih kontrola- velika reforma javnog sektora Od odgovornih osoba institucija u javnom sektoru očekuje se da javnim sredstvima upravljaju odgovorno...

Softver za FUK

Dugogodišnje iskustvo naših savjetnika u primjenama sistema kontrole, i poticaji od korisnika, usmjerili su nas izradi softverskog rješenja koje, kao i sva ostala naša...
error: Stranica je zaštićena od kopiranja!