General Data Protection Regulation

Odbor ministara Vijeća Europe je 26. aprila 2006. godine donio odluku da se 28. januar obilježava kao „Evropski dan zaštite ličnih podataka“, godišnjica potpisivanja Konvencije 108 – zaštita lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

U zemljama članicama Evropske unije na snazi je Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (Uredba), koja se primjenjuje od 25.5.2018. Obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, nije dužna direktno primjenjivati donesenu Uredbu, ali ima za obavezu uskladiti postojeće zakonodavstvo s donesenom Uredbom.

Evropski dan zaštite ličnih podataka – 28. januar

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini – AZLP

Bosna i Hercegovina svoje zakonodavstvo u pogledu zaštite ličnih podataka nije uskladila s Evropskim zakonodavnim okvirom. Na snazi je, još uvijek „stari“ Zakon o zaštiti ličnih podataka («Službeni glasnik BiH» br. 49/06, 76/11 i 89/11). Iako je Bosna i Hercegovina potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država, preuzela obavezu usklađivanja zakonodavstva koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka sa evropskim i međunarodnim zakonodavstvom.

Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka

Moramo znati da Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka štiti podatke građana Evropske unije i utiče na sve preduzetnike koji rukuju s podacima iz Evropske unije, bez obzira o tome gdje se nalaze. Ukoliko vaša kompanija obrađuje podatke koji se odnose na građane Evropske unije, morate se uskladiti sa zahtjevima Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. Ako su vaši klijenti građani Evropske unije, na te lične podatke primjenjuju se odredbe Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. To se odnosi na sve preduzetnike, bio da je riječ javnim telima ili privatnim preduzećima, uvjeti su za sve isti, potrebno se uskladiti s odredbama Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka, ukoliko je riječ o ličnim podacima Evropskih rezidenta.

Razvoj informacijskih tehnologija, posebno Interneta dovelo je do velikih promjena u svijetu. Pandemijom koronavirusa promjene su postale još više izraženije, te se sve okrećemo informatičkom i digitalnom svijetu, došlo je do stvaranja novih poslovnih modela, načina obrade ličnih podataka i značajno nam se promijenio privatni život tako i poslovni život. Pitanja zaštite ličnih podataka pojedinca dobivaju sve više na značaju, pogotovo ako znamo kako sve više vremena provodimo u virtualnom svijetu, a da nismo svjesni kome ustupamo naše podatke, kako se oni koriste i na koji način ih se štiti. Prilagođavanjem poslovanja zahtjevima Opšte uredbe zaštite ličnih podataka povećavamo zaštitu ličnih podataka te smanjujemo rizik u poslovanju.