Pozivamo vas da nam se pridružite na 3-dnevnom seminaru za školovanje menadžera za Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema zahtjevima norme  ISO 45001:2018 (OHS&S).

Tim naših stručnjaka, savjetnika, auditora, magistara i doktora nauka  razvio je ovaj seminar sa potpuno novim pristupom, koristeći svoja najbolja praktična iskustva iz područja savjetovanja i auditiranja.

Zašto biste trebali učestvovati?

Obuka za menadžera za  ISO 45001:2018 omogućava Vam razvijanje potrebne stručnosti za implementacije Sistema upravljanja zdravljem i zaštitom na radu (OH&S) primjenom široko priznatih načela, postupaka i tehnika projektnog menadžmenta. Tokom ovog seminara steći ćete znanja i vještine za planiranje i implementaciju prema smjernicama PMBOK.

Na temelju praktičnih vježbi iz realnog života, moći ćete ovladati tehnikom implementacije i postati kompetentni za upravljanje: projektom implementacije u najsloženijim više-lokacijskim organizacijama, komunikacijom s korisnicima i rješavanjem sukoba. Jedno poglavlje seminara posvećeno je internom auditu.

Po završetku seminara polaznicima će biti izdata Potvrda o učešću. Ispitu koji je uključen u cijenu školovanja, možete pristupiti odmah nakon završenog seminara ili kasnije. Nakon položenog ispita polaznik seminara dobiva Certified ISO 45001:2018 Manager  – certifikat kao dokaz Vašeg stečenoga znanja, te također služi kao dokaz  da posjedujete sposobnosti i kompetencije za upravljanje Sistemom sigurnosti i zdravlja zaposlenika u svim vrstama organizacija  privatnog i javnog sektora.

Ko bi trebao učestvovati?

Interni auditori koji žele proširiti svoja znanja, steći šire kompetencije i biti u mogućnosti organizovati i provesti implementaciju i održavanje Sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHS&S).
Menadžeri ili savjetnici koji žele ovladati procesom uspostave Sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
Pojedinci odgovorni za održavanje usklađenosti sa zahtjevima OHS&S-a.
Tehnički stručnjaci koji se žele pripremiti za Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
Stručni savjetnici u upravljanju zdravljem i sigurnošću na radu, voditelji ureda za sigurnost na radu u organizacijama.
Vlasnici procesa.
Svi oni koji žele steći kompetencije za: planiranje, uvođenje, provođenje i izvještavanje te  praćenje stanja zdravlja i sigurnosti u skladu s normom ISO 45001:2018.

Preduvjeti

Visoka ili viša stručna sprema, poželjno iskustvo u organizaciji koja je certificirana ili tek uvodi Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
Temeljno poznavanje norme ISO 45001:2018.

Mjesto održavanja: Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 2
Datum održavanja: 29.07. – 31.07.2019.
Trajanje: od 9.00 do 16 sati od ponedjeljka do srijede
Osvježenja u pauzama predavanja.
Cijena: 1.955,83 (+PDV), za dva ili više polaznika iz iste organizacije odobravamo popust od 10%.

Radujemo se zajedničkom druženju na seminaru.