SEVOI Grupa d.o.o. Sarajevo je 12.06. 2019. u Sarajevu obavila svečanu primopredaju certifikata za Menadzera sukladnosti sistema upravljanja antikorupcijom.

Certifikate je uručila SEVOI GRUPA, a certificiranje je obavila ADRIACERT d.o.o. Zagreb.

Zahvaljujemo se i jos jednom čestitamo:

  • dr. Slipac Dragan
  • prof.dr. Babić Vladica
  • gdja Polovina Danka
  • Džindo Mevludin

svi uposlenici APIK agencije BiH naseg strateškog partnera u borbi protiv korupcije.

  • gdja Saltaga Ines
  • dr. Elma Kovačević Bajtal

uposlenici VTK BiH

  • Hodžić Almir

uposlenik Općine Ilidža

  • Čevra Adis
  • dipl. iur. Pašačić Orhan

uposlenici JP Autoceste FBiH

SEVOI Grupa najavljuje uskoro slijedeći ciklus skolovanja za Certificirani Menadžer sukladnosti sistema upravljanja antikorupcijom.