Sukladno Zakonu o sistemu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Sl.Novine FBiH 38/16), kojim su utvrđeni metodologija, standardi, odnosi i odgovornosti te nadležnosti korisnika budžeta u navedenom sistemu, svaki korisnik budžeta (budžetski korisnici i vanbudžetski zavodi, odnosno fondovi) dužni su imenovati Koordinatora za implementaciju financijskog upravljanja i kontrola.

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za učinkovito uspravljanje sistemom financijskih kontrola u javnom sektoru iz perspektive Koordinatora Financijskog upravljanja i kontrola.

Autori ove knjige omogućili su čitatelju da pronađe sve praktične savjete, primjere, zakonske obaveze bitne za Koordinatora financijskog upravljanja i kontrolna pronađe na jednom mjestu.

 

 

RASPRODANO II. IZDANJE

U PRIPREMI III. IZDANJE
                  37 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPRODANO II. IZDANJE

U PRIPREMI III. IZDANJE
                 37 €

 

 

 

 

 

Strateško planiranje je sastavni dio sistema financijskog upravljanja i kontrola koje se provodi prema Zakonu o sistemu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Sl.Novine FBiH 38/2016). Zakon o sistemu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Sl. Novine FBiH 38/2016) je usko povezan sa Zakonom o budžetu (Sl.novine FBiH 102/13), pa tako i direktno povezan sa donošenjem dokumenata dugoročnog odnosno srednjoročnog razvoja na temelju kojeg se donosi Budžet.

Strateško planiranje je sastavni dio sistema financijskog upravljanja i kontrola koje se provodi prema Zakonu o sistema unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Sl. novine 38/2016). U svrhu provođenja navedenog zakona izdan je Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole od strane Ministarstva financija FBiH – Središnja harmonizacijska jedinica, u kojem se navodi sljedeće:

 

 

 RASPRODANO II. IZDANJE

U PRIPREMI III. IZDANJE
                 37 €

 

 

 

..svim korisnicima budžeta u javnom sektoru da mjere/projekti/aktivnosti koje se financiraju ili će se financirati iz budžeta (nacionalna/lokalna/sredstva Europske unije) imaju uporište u nekom strateškom dokumentu koji sadrži što se želi postići i na koji način se država/regija/lokalna zajednica namjerava suočiti sa složenim problemima koje nije moguće na kratkoročan, ad hoc način riješiti.

„Sve prethodno navedeno predstavlja ključne elemente za kvalitetan sistem financijskog upravljanja. Stoga je obaveza izrada strateških planova i kantonalnih razvojnih strategija važan iskorak u smjeru razvoj sistema financijskog upravljanja i kontrola.“
„S obzirom na obavezu pripreme planskih/programskih dokumenata za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije, (kao i budućih sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda) važno je da sektorski, regionalni i lokalni strateški dokumenti budu usuglašeni s ciljevima u strateškim dokumentima FBiH koji su pripremljeni za Europsku uniju, odnosno da strateški ciljevi u svim tim dokumentima budu međusobno usklađeni.“

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za učinkovito upravljanje procesom izrade i donošenja strateškog plana u javnom sektoru.
Autori ove knjige omogućili su čitatelju da pronađe sve praktične savjete, primjere, te upute za izradu samog dokumenta strateški plan koji je temeljno polazište za donošenje budžeta.