COSO model  je opće prihvaćeni međunarodni model za uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola. Čini ga pet međusobno povezanih komponenti: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, praćenje i procjena.Skraćenica COSO odnosi se na Komitet sponzorskih organizacija Treadway komisije (eng. Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission).